หมายเลขบัตรประชาชน/ID Card No.

* For Foreigner, if you have any problems with reward points balance checking, please contact Call Center 02-831-6000 or Customer Services Counter.

HIGHLIGHT

PROMOTION HOMECARD

ทุก 30 บาท = 1 คะแนน ครบ 1,000 คะแนน แทนเงินสด 100 บาท (เริ่ม 16 เม.ย. นี้)


More

HILIGHT

HomeCard Privilege

พิเศษ เฉพาะสมาชิก HomeCardMore